انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه بخار

معرفی:

انتقال حرارت فرآیندی اساسی است که در کاربردهای مختلف صنعتی نقش محوری ایفا می کند و مبدل های حرارتی صفحه بخار به عنوان دستگاه های موثر در مدیریت این پدیده حیاتی برجسته می شوند. درک مبانی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه بخار برای مهندسان و متخصصان درگیر در طراحی، بهره برداری و بهینه سازی این دستگاه ها ضروری است. در این کاوش جامع، به اصول کلیدی انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی صفحه بخار ، از جمله مکانیسم‌های درگیر، عوامل مؤثر و ملاحظات طراحی می‌پردازیم.

مبدل های حرارتی صفحه بخار دستگاه هایی هستند که برای انتقال گرما بین دو سیال، معمولاً بخار و سیال دیگر، بدون تماس مستقیم سیال طراحی شده اند. طراحی هسته شامل یک سری صفحات فلزی راه راه است که در یک پشته چیده شده اند. این طراحی نه تنها سطح موجود برای انتقال حرارت را افزایش می دهد، بلکه باعث ایجاد تلاطم در جریان سیال می شود و کارایی کلی فرآیند تبادل حرارت را افزایش می دهد.

همچنین بخوانید:

نکات خرید مبدل حرارتی صفحه ای بخار

معایب مبدل های حرارتی صفحه ای بخار

همه چیز درباره مبدل حرارتی بخار

 مکانیسم های اصلی انتقال حرارت:

الف. هدایت:

انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه بخار شامل هدایت، همرفت و گاهی اوقات تشعشع است. رسانایی انتقال گرما از طریق یک ماده بدون هیچ حرکتی از خود ماده است. در مبدل های حرارتی صفحه ای، حالت اولیه انتقال حرارت، هدایت بین صفحات مجاور است. رسانایی حرارتی مواد مورد استفاده در صفحات به طور قابل توجهی بر راندمان انتقال حرارت تأثیر می گذارد.

ب. همرفت:

همرفت انتقال حرارت از طریق حرکت سیالات (مایعات یا گازها) است. در مبدل های حرارتی صفحه بخار، انتقال حرارت همرفتی رایج است زیرا بخار و سیالی که گرم یا سرد می شود در طرف مقابل صفحات جریان می یابد. ضریب انتقال حرارت همرفتی یک پارامتر حیاتی است که تعیین می کند چقدر گرما بین سیال و صفحات به طور موثر تبادل می شود.

ج- تشعشع:

در حالی که تشعشع در مبدل های حرارتی صفحه بخار اهمیت کمتری دارد، اما همچنان نقش مهمی را ایفا می کند، به خصوص در دماهای بالا. تابش شامل انتقال گرما از طریق امواج الکترومغناطیسی است. طراحی مبدل حرارتی و مواد مورد استفاده می تواند بر میزان انتقال حرارت تشعشع تأثیر بگذارد.

انتقال حرارت در مبدا حرارتی صفحه ای بخار2

 آشنایی با بخار به عنوان یک وسیله انتقال حرارت:

بخار، در زمینه انتقال حرارت، به عنوان یک رسانه همه کاره و کارآمد عمل می کند. ویژگی کلیدی بخار که آن را به ویژه موثر می کند گرمای نهان بالای تبخیر آن است. در طول تغییر فاز، بخار مقدار قابل توجهی انرژی را بدون تغییر دما جذب یا آزاد می کند. این ویژگی بخار را به یک محیط ایده آل برای انتقال مقادیر زیاد گرما در یک فضای نسبتا فشرده تبدیل می کند.

رسانایی در مواد صفحه:

انتقال حرارت یک فرآیند اساسی در مهندسی است و نقش مهمی در کاربردهای مختلف صنعتی دارد. مبدل های حرارتی صفحه بخار که به دلیل کارایی خود در انتقال انرژی حرارتی بین سیالات شناخته می شوند، به طور قابل توجهی بر رسانایی به عنوان یک مکانیسم اساسی انتقال حرارت متکی هستند. 

الف. خواص مواد:

صفحات درون مبدل حرارتی صفحه بخار به عنوان مجرای انتقال حرارت بین بخار و سیال کار می کنند. انتخاب مواد برای این صفحات برای اطمینان از هدایت کارآمد بسیار مهم است. معمولاً از فلزات با رسانایی حرارتی بالا مانند فولاد ضد زنگ استفاده می شود. ساختار شبکه ای منظم این فلزات حرکت ذرات حامل انرژی را تسهیل می کند و امکان انتقال حرارت موثر را فراهم می کند.

ب. تفاوت دما:

هدایت در مبدل های حرارتی صفحه بخار با اختلاف دمای بین بخار و سیال کار آغاز می شود. همانطور که بخار با یک طرف صفحه فلزی تماس پیدا می کند، انرژی حرارتی را به مواد صفحه می دهد. سپس این انرژی از طریق صفحه به طرف دیگر هدایت می شود و در آنجا به سیال عامل منتقل می شود. راندمان این فرآیند تحت تأثیر بزرگی گرادیان دما است.

انتقال حرارت در مبدا حرارتی صفحه ای بخار3

تعامل با سایر مکانیسم :

الف. تغییر فاز و هدایت:

یکی از ویژگی های متمایز مبدل های حرارتی صفحه بخار، ادغام تغییر فاز در این فرآیند است. همانطور که بخار روی سطح صفحه متراکم می شود، از حالت گازی به مایع تبدیل می شود. این تغییر فاز شامل انتشار گرمای نهان است که ضریب انتقال حرارت کلی را افزایش می دهد. ترکیب رسانایی از طریق مواد صفحه و تغییر فاز به طور قابل توجهی کارایی مبدل حرارتی را افزایش می دهد.

ب. افزایش جریان آشفته:

تلاطم ناشی از موج‌های روی صفحات با ارتقای انتقال حرارت همرفتی، هدایت را تکمیل می‌کند. همانطور که سیال کار به طور متلاطم در طرف مقابل صفحه جریان می یابد، لایه مرزی را مختل می کند و ضریب انتقال حرارت همرفتی را افزایش می دهد. این هم افزایی بین هدایت و آشفتگی به اثربخشی کلی فرآیند تبادل حرارت کمک می کند.

نتیجه:

رسانایی به عنوان یک مکانیسم مهم انتقال حرارت در مبدل های حرارتی صفحه بخار، ستون فقرات تبادل انرژی کارآمد بین بخار و سیالات کاری را تشکیل می دهد. تأثیر متقابل رسانش با مکانیسم های دیگر مانند تغییر فاز و تلاطم باعث می شود که این دستگاه ها در کاربردهای مختلف صنعتی بسیار کارآمد باشند. درک اصول هدایت در مبدل‌های حرارتی صفحه بخار برای مهندسان و محققانی که در تلاش برای بهینه‌سازی طراحی، بهبود عملکرد و کمک به پیشرفت فناوری‌های کارآمد انرژی هستند، بسیار مهم است. با پیشرفت فناوری، تحقیقات مداوم در زمینه افزایش هدایت حرارتی و رسیدگی به چالش‌های مرتبط با هدایت به توسعه راه‌حل‌های کارآمدتر و پایدار کمک می‌کند.