مشکلات رایج مبدل های حرارتی صفحه های و راه حل های آنها

مبدل‌ حرارتی صفحه‌های (PHEs) به دلیل طراحی فشرده، بازدهی بالا و قابلیت نگهداری آسان، به طور خاص در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، مانند هر تجهیزاتی، این مبدل‌ها ممکن است دچار مشکلاتی شوند که نیاز به شناسایی و رفع آنها دارند. در این مقاله به بررسی مشکلات  رایج مبدل‌های حرارتی صفحه‌های و راه‌حل‌های آن برای هر یک از این مشکلات می‌پردازیم.

انواع مبدل حرارتی صفحه ای 

مشکلات رایج

۱. رسوب گذاری و گرفتگی

یکی از مشکلات عمده در مبدل های حرارتی صفحه، رسوب گذاری و جذب صفحات است. این مشکل معمولاً به دلیل کیفیت نامناسب سیالات، دمای بالا و جریان ناکافی رخ می‌دهد. رسوبات می‌توانند تبادل حرارت را کاهش داده و فشار عملکردی سیستم را افزایش دهند.

راه حل ها:

 • فیلتراسیون: نصب فیلترهای مناسب در مسیر ورودی سیالات می‌تواند از ورود ذرات معلق و مواد زائد به مبدل جلوگیری کند.
 • دوره های ابتدایی: استفاده از سیستم های دوره ای (CIP) می تواند به حذف رسوبات و دریافت ها کمک کند.
 • استفاده از ضد رسوب: افزودن مواد شیمیایی ضد رسوب به سیال می‌تواند رسوبات را کاهش دهد.
مشاهده انواع مبدل حرارتی

۲. صفحات نشت

صفحات نشت یکی دیگر از مشکلات رایج در مبدل های حرارتی صفحه است. این مشکل می‌تواند دلیل خرابی وشرها، آسیب دیدن صفحات یا نصب نادرست رخ دهد.

راه حل ها:

 • بازرسی دوره‌های: بازرسی منظم واشرها و صفحات می‌توانند کار را زودتر شناسایی و تشخیص دهند.
 • تعویض واشرها: در صورت مشاهده خرابی یا فرسودگی در واشرها، باید فوراً آنها را تعویض کنند.
 • نصب صحیح: اطمینان از نصب صحیح و دقیق صفحات و واشرها می‌تواند از نشت جلوگیری کند.

رسوب در مبدل صفحه ای 1

مشکلات رایج مبدل های حرارتی صفحه های و راه حل های آنها

۳. خوردگی

صفحات خوردگی به دلیل ترکیب شیمیایی سیالات، دما و فشار بالا یا شرایط محیطی نامناسب ممکن است رخ دهد. خوردگی می‌تواند باعث کاهش عمر مفید مبدل و نشت شود.

راه حل ها:

 • مواد مناسب: انتخاب مواد مقاوم به‌گی بر اساس نوع سیال و شرایط عملیاتی می‌تواند مفید باشد مبدل را افزایش دهد.
 • پوشش‌های محافظ: استفاده از پوشش‌های محافظ بر روی صفحات می‌تواند مانع از آن شود.
 • کنترل شرایط عملیاتی: کنترل دما، فشار و ترکیب شیمیایی سیالات می‌توانند کاهش دهند.

۴. خرابی واشرها

واشرها به مرور زمان به دلیل فشار، دما و تماس با مواد شیمیایی ممکن است خراب شوند. خرابی واشرها می‌توانند باعث کاهش کارایی مبدل شوند.

راه حل ها:

 • انتخاب واشرهای با کیفیت: استفاده از واشرهای با کیفیت بالا و مقاوم به شرایط عملیاتی می‌تواند مفید باشد آنها را افزایش دهد.
 • بازرسی منظم: دوره‌های ایشرها و تعویض به موقع آن‌ها می‌توانند از خرابی‌ها جلوگیری کنند.
 • نصب صحیح: اطمینان از نصب صحیح و دقیق واشرها می‌تواند خرابی آنها را کاهش دهد.

همچنین بخوانید:

تمیز کردن مبدل حرارتی صفحه ای

صفحات مبدل حرارتی صفحه ای

کاربرد مبدل حرارتی صفحه ای در صنایع غذایی

محاسبات مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار

مشکلات رایج مبدل های حرارتی صفحه های و راه حل های آنها

۵. فشار افت

فشار افت در مبدل‌های حرارتی صفحه‌های می‌تواند به دلیل رسوب‌گذاری، گرفتن یا طراحی نادرست مبدل رخ دهد. افت فشار می‌توان عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

راه حل ها:

 • دوره‌های دوره‌ای: تنظیم منظم مبدل می‌تواند گرفتگی‌ها و رسوبات را از بینبرد و کاهش فشار کاهش دهد.
 • بازبینی طراحی: اطمینان از طراحی صحیح مبدل بر اساس نیازهای عملیاتی می‌تواند از افت فشار جلوگیری کند.
 • کنترل جریان: کنترل دقیق جریان سیالات ورودی و خروجی می‌توان کاهش فشار را کاهش داد.

۶. مشکلات حرارتی

مشکلات حرارتی مانند عدم تبادل حرارت کافی یا خروجی نامناسب می‌تواند به دلیل رسوب‌گذاری، خرابی واشرها یا نادرست مبدل دهد.

راه حل ها:

 • دوره‌های آغازین: تنظیم منظم مبدل می‌تواند از رسوب‌گذاری جلوگیری کند و تبادل حرارت را بهبود بخشد.
 • بازبینی طراحی: اطمینان از طراحی صحیح مبدل بر اساس نیازهای حرارتی می‌تواند حرارتی را کاهش دهد.
 • تعویض واشرها: تعویض واشرهای خراب می‌تواند از نشت و کاهش کارایی حرارتی جلوگیری کند.

نتیجه گیری

مبدل‌های حرارتی صفحه‌های به دلیل کارایی بالا و طراحی فشرده، در صنایع مختلف در استفاده از می‌گیرند. با این مبدل‌ها ممکن است با مشکلاتی که می‌توان انجام داد، این مشکلات را تشخیص می‌دهند و می‌کنند. انتخاب مواد مناسب، بازرسی‌ها و استفاده از دوره‌های مختلف، و مطمئن شدن از این‌که صحیح باشد می‌تواند عمر مفید مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای را افزایش دهد و کارایی آنها را بهبود بخشد.